Boddum Bisgaard

Før Reformationen ejede Børglum Bispestol temmelig meget, blandt andet Irup ved Skyum, hvorunder Boddum Bisgaard hørte.

Reformationen startede 1521 for alvor. I 1534 havde Danmark fået ny konge, og i 1536 overtog Kronen al katolsk bispegods og Reformationen hvad det angår blev således gennemført i Danmark.

I 1556 blev Irup solgt til Knud Gyldenstjerne, tidligere Odense biskop, en af de adelsmænd der i 1523 opsagde sin troskab til Christian II.

Boddum Bisgaard er på et tidspunkt frasolgt Irup og blev en Hovedgaard, som i en årrække ejede det meste af Boddum, en stor del af de fem sydligste sogne i Thy, og kirkerne i Boddum, Ydby, Gettrup og Hurup.  Boddum var den gang et pænt stort hovedsogn.

Der har været flere tidligere bygninger.  I 1788 er der nævnt opførelse af en lade, hvor der blev anvendt sten fra det nedrevne tårn ved Boddum Kirke, deriblandt en særlig sten med to indhuggede menneskehoveder.

Hver nat kom den blå dame gående fra kirken for at kysse stenen, som dog i 1900-tallet blev ført til kirkens våbenhus.

Boddum Bisgaard havde for mange år siden i kælderen øens eneste tugthus. Én af ejerne har været Birkedommer.

I historien om Boddum Bisgaard er nævnt en særlig ejer, Poul Breinholt, studehandler og foregangsmand. Han er nævnt sammen med Niels Lassen Thomsen, der som 24-årig overtog Doverodde Købmandsgaard og drev den med stor succes. De to mænd havde meget handel sammen. Thomsen havde på et tidspunkt 5 skibe i vandet og sejlede på England og åbenbart også med Breinholts stude til Tyskland. Det nævnes dog, at den trafik overgik til jernbanen. Samtidig ændredes tiderne. Thomsen havde vist satset for optimistisk og gik fallit.

Boddum Bisgaard