Rute fra

Dover Møllevej til Villerslev/Visby

Dover Møllevej.
Ad Dover Møllevej skal du bemærke det skønne landskab som er skabt af smeltevand fra istiden.
Fortsæt af den meget bugtede og bakkede vej til Morsøvej, og her kan du så vælge at tage en tur til højre ned til Næssund færgeleje, eller dreje ind af Teglværksvej og ind til Næssund teglværk som i dag er en pallefabrik. Teglværk historie
http://docplayer.dk/14032304-Naessund-jernstoeberi-den-foerste-jernindustrivirksomhed-i-sydthy-af-esben-graugaard-holstebro.html
Man kan gå en tur langs fjorden, dog uden cykel, og ved højvande er det en go ide med gummistøvler
 Næssund færgens historie : naessundfaergensvenner.dk
Færgen er i dag drevet af en gruppe af ihærdige ildsjæle ( Næssundfærgensvenner). Færgen Nessie sejler  i sommerhalvåret til Mors.
Du kan dreje til højre ad Toftumvej og så kan du følge  rute 12, men du kan også vælge at fortsætte ad Morsøvej  til næste vej på højre hånd som er Skårhøjvej .På hjørnet ligger Ginnerup skole, og når du fortsætter op ad bakken kommer du til det flotteste udsigtspunkt ( 62 meter over havet) med udsigt over agerland , Limfjorden, Mors og i klart vejr helt til Salling.

Heltborg Museum.
Foto: Klaus Madsen

Fortsæt ad Skårhøjvej til Heltborg Museum (som er en del af Thisted Museum) http://museumthy.dk/afdelinger/heltborg.aspx
Et særegent vitamintilskud til det lokale museumsvæsen i Thy! Sådan blev det opfattet, da Heltborg Museum åbnede i 1991. Utraditionelt er museet endnu med sin kombination af et lokalmuseum og et kunstmuseum, hvor folk langvejs fra kommer for at se Jens Søndergaards malerier.
Den kulturhistoriske afdeling rummer en større samling af landbrugsredskaber fra første halvdel af 1900-tallet. Uden for museet er der opført en rekonstruktion af et jernalderhus, hvis dimensioner er hentet fra en arkæologisk udgravning i nærheden. Om sommeren arbejdes der på jernalderpladsen til glæde for de besøgende.
Maleren Jens Søndergaard (1895-1957) havde det meste af sin barndom i Hurup. Gennem hele sit liv blev han ved med at vende tilbage til sin barndoms natur, hvor han har malet sine tidligste og nogle af sine sidste billeder. Med sit ekspressive billedsprog anses Søndergaard for at være én af de vigtigste fornyere af den figurative kunst i mellemkrigstiden.
Heltborg Museums kunstafdeling rummer flere kunstnere med tilknytning til Thy. Deres værker udstilles lejlighedsvis. Leo Estvad var københavner, men tabte sit hjerte til Thy. Han var maler, grafiker, kunstanmelder og forfatter. Ellen Raadal stammede fra Bedsted i Thy, og fra 1946 var et lille hus i Krik i Sydthy rammen om hendes liv. Hun tegnede for det meste med blyant eller sortkridt, og hendes landskaber og portrætter har hentet de fleste motiver i Thy. Freddy Eriksen kom til Thy i 1966, og hans billeder fik efterhånden plads i mange stuer på egnen. Siden 1969 har Birthe Ohsten opholdt sig i Thy i sommerhalvåret, og hun bor nu i Stenbjerg. I en tilbygning til museet er der opstillet skulpturer af Erland Knudssøn Madsen.
På Heltborg Museum har den lokale digter Hans Bakgaard sin egen mindestue. Han var en god sanger og drømte om en sangerkarriere. Derfor tog han til Amerika, men han vendte skuffet hjem og slog sig ned på sin barndomsegn ved Ydby. Han blev digter og udgav selv egne digtsamlinger og dilettantstykker. I nogle år arrangerede han også hjemstavnskoncerter i Ydby.
I Heltborg kan du opleve atmosfæren i et gammelt landbomiljø, glæde dig over smukke malerier og indsnuse røg fra jernalderhusets bålsted. Dertil kommer den enestående beliggenhed med udsigt over Limfjorden. I sommersæsonen byder museet på spændende særudstillinger.
Heltborg Museum er handicapvenligt med ramper og handicaptoilet.
Museet´s toilet i gården er altid tilgængeligt. Ved toilettet findes en hjertestarter.
Overfor museet ligger Heltborg Kirke
Heltborg kirke er smukt beliggende på en bakketop og ses viden om.
Romansk kirke indviet til Sct. Peder. Fritliggende og indmuret i sokkelen karmsten med tostavsprofil fra den nu tilmurede syddør.
I våbenhuset er opstillet en billedkvadersten. Motivet forestiller – måske – et menneske og et par dyr. Over døren inde i kirken fragment af kalkmaleri af judas-kysset, og i korbuen kalkmaleri af det nye Jerusalems to træer? eller er det bare planteornamentik?
Nyt dåbsfad af stentøj.( Torsten Mosumgaard)https://torstenmosumgaard.dk/
Nu har du flere muligheder:
1. Du kan vælge at køre op ad Dalstræde og besøge keramikeren Torsten Mosumgaard, og fortsætte ind ad Landevejen , hvor du på din vej kommer forbi forskellige kunstnere, og Heltborg Gamle Hollandske Mølle som står smukt  i landskabet.
Møllen er fra 1875 og var i drift indtil 1947. Møllen vedligeholdes af lokale ildsjæle. https://da.wikipedia.org/wiki/Heltborg_M%C3%B8lle

Nu må du tage turen tilbage til landevejen og fortsætte hen til Hovedvej  A11 . Vil du have en speciel oplevelse fortsætter du  ad hovedvej A11 ca 200m, hvor der drejes til højre ved første gård med skiltet Lundehøj. Lundehøj er en jættestue  ca. 5000 år gammel. Jættestuen blev opdaget, i 1838, af 2 drenge der var på vej til konfirmationsforberedelse.
Du skal tilbage igen og krydse hovedvejen og her kommer du på Ullerupvej som er i et smukt bakket landskab. Der er en ret krævende bakke du skal op af, hvor du  drejer til højre ad Villerslevvej ——
2. Du kan også vælge at køre ned ad Skårhøjvej gennem fælleden og dreje til højre ad Futtrupvej hvor du kan komme ned til et sommerhusområde. Her er mulighed for at bade. Ovenatningsmulighed B&B
Her findes også resterne af et gammelt teglværk som kan ses hvis man går en lille tur langs fjorden mod nordvest. (Erik Toft).
Nu må du køre tilbage igen og evt. tage turen som beskrevet under punkt 1.

Beskrivelse af cykelrute fra Villerslev til Vilsund.

Fra Villerslev kan man vælge at fortsætte mod Gudnæs ad Gudnæsvej og videre til Gudnæs Strand. Hvis man vælger at fortsætte ad Gudnæsvej kommer man til Gudnæs Strand, hvor de privatejede bygninger fra den gamle Købmandsgård stadig ligger. Allerede i 1609 omtales et pakhus her, og stedet er blevet drevet som købmandsgård helt frem til 1990- erne. Der er adgang til fods eller på cykel til fjorden, hvor man kan gå en dejlig tur ud til næsset og rundt om dette, ved højvande kræves gummistøvler.

Villerslev By

Det er også muligt at fortsætte fra Villerslev ad Skyumvej mod Gudnæs og Skyum. Ca. 1 km fra Villerslev kommer man til Vibberstoftvej på venstre hånd.. Videre ud ad Vibberstoftvej, møder man på højre hånd en markvej/grøn sti. Efterlad cyklen her og følg stien ned til det naturskønne område ved Irup Bæk, over Mellem Mølle og tilbage til Vibberstoftvej. Vibberstoftvej munder ud i hovedvej 11, drej til højre og kør ca. 800m og find Irupvej på højre hånd. Irupvej fører gennem skov og forbi den gamle herregård Irup Hovedgård og tilbage til Skyumvej.

Irup Hovedgaard

Den nuværende Irup Hovedgård er opført omkring 1800, men Irups historie går meget længere tilbage, og der findes lister på ejere, der går helt tilbage til 1400 tallet.
Irup og omegnen har således været beboet fra de ældste tider, hvilket de mange gravhøje på hele egnen vidner om. Gården har ligget ved en fjordarm, og man har sandsynligvis kunnet sejle til gården ned til Gudnæsstrand. I 1568 hørte der til hovedgården 84 gårde og 57 huse til godset. I Irups park vokser mange sjældne planter, og fra vejen kan man skimte de 4, ca. 300 år gamle takstræer, der vokser i parken. Mange sagn er knyttet til den gamle gård. Irup har også sin hvide dame, der ved fuldmåne, bedst en torsdag, går en tur i parken ned til den røde port.

 

Ved Skyum Østerstrand drejer man til højre ad Østerstrandsvej, hvorfra en grusvej går nord for sommerhusområde lige til stranden. Ved stranden er der rige muligheder for en afslappende dag på et stort fælles rekreativt areal med lille legeplads, boldbaner, petanquebane, badebro, bålplads og offentligt toilet.

Skyum Østerstrand

Herfra kan man til fods følge stranden både mod nord til Skyum Bjerge og mod syd til Gudnæs Strand, ved højvande dog med gummistøvler.
Tilbage på Østerstrandsvej igen kan man lige før Skyumvej dreje til højre ad Knakkergårdsvej, som fører en til Skyum. En afstikker til højre ad Stendalsvej, fører til VIFO vinimport på Stendalsvej 4. Hvis man finder ejerne hjemme, sælges her gode importerede franske vine.
Midt i Skyum ligger den gamle købmandsbutik, som i dag huser en loppemarkedsbutik.
Vest for Skyumvej ligger Skyum Idrætsefterskole, og skråt overfor denne Skyum Kirke. Skyum Kirke er sammensat af et romansk kor og skib opført i granitkvadrer og et gotisk tårn. Våbenhuset er af nyere dato.
Fra Skyum fører Knakkergårdsvej i en bue rundt og tilbage til Skyumvej igen.
Fra Skyumvej drejer man til højre ad Skyumbjergevej. Skyum Bjerge er et smukt kuperet terræn med mange gravhøje fra den ældre bronzealder. Skyum Bjerge er fredet område. For at bevare lyngheden og overdrevet afgræsses området af får.
Skyum Bjerge er et højtliggende bakkeparti med mange flotte gravhøje, hede, moser, skov og strand. Når man står på de højeste punkter, er der en smuk udsigt over Limfjorden og til Mors.
Skyum Bjerge er et meget kuperet bakkelandskab, som udgør en del af Limfjordskysten ned mod Vilsund. Kløfter og dale er skabt, ved at smeltevand har eroderet sig ned i jordbunden fra slutningen af sidste istid.
Naturen er storslået med mange forskellige landskabstyper, plantesamfund og fugleliv.

Skyum Bjerge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er 17 gravhøje tilbage i området, 6 af disse ligger smukt på rad og række hen over bakkekammen. Der har været endnu flere høje, men de er forsvundet i tidens løb, især pga. pløjning.

Højene er anlagt i begyndelsen af bronzealderen, og i nogle af højene er der fundet kostbare gravgaver, som ringguld, våben og smykker af bronze. At der har været en livlig handel i Limfjordsområdet fra Skyum Bjerge og helt ned til Ydby Hede, vidner tilsvarende fund længere syd på om.Handelen er foregået med skibe, og ringguldet har været brugt som betalingsmiddel.
En stor og særpræget sten kan ses i strandkanten, hvis du går 500 m. langs stranden mod syd. Det er en vandreblok efterladt af istidens gletchere. Den måler 4*4*2,5 m. Et sagn fortæller at stenen blev kastet af en kæmpe på Mors mod Skyum Kirke. Og når der bages pandekager i Skyum, så bevæger stenen sig.
Lige nordvest for Skyum Bjerge ligger Fjordvang, før i tiden kaldt Æ Verdensuniversitet, som blev grundlagt af Aage Rosendal, og som i 1970 bl.a. husede John Lennon og Yoko Ono.
Uddannelsesinstitutionen åbnede i 1962. Både studerende og lærere kom fra alle dele af verden. Det var ikke noget helt almindeligt universitet. De bagvedliggende tanker byggede på Grundtvigs og Kolds højskole- og friskoletanker, et skolesystem, hvor det ikke er indlæring og eksamen, der er de bærende elementer, men engagement gennem fællesskab og samtaler. Det blev således en skole, der i forlængelse af dansk højskoletradition arbejdede for mellemmenneskelig forståelse og de humanistiske værdier.
Skolen blev kaldt for Verdensuniversitetet eller Æ verdensuniversitet og tog udgangspunkt i det enkelte menneske, fordi alle mennesker har et enormt potentiale. Der blev undervist i mange forskellige fag, men særligt fokuseret var man på kunst, og udøvende kunstnere fra hele verden blev inviteret til skolen for at give workshops. Skolen fik en del omtale, særligt da skolens kendeste besøgende, John Lennon, besøgte stedet i januar 1970. Som fredsaktivist var Lennon helt enig med et af skolens formål: at mennesker fra hele verden skulle finde sammen, lære hinanden og hinandens kultur at kende og dermed forebygge krig.
Fra midten af 1980erne blev skolens elevgrundlag og økonomi dårligere og skolen lukkede endeligt i 1991.
Videre mod Vildsund ad Skyumvej kan man tage en afstikker mod venstre til Stagstrup, hvor man finder Thy Bondegårdsferie og Gårdbutik på adressen: Buen 49, Stagstrup med muligheder for overnatning og morgenmad.

Oldtidshøjene

Vandretur 1

Boddum Bæks udløb i Skibsted Fjord ligger mod syd. Gå ned langs indhegningen, ikke ind til dyrene. Lidt nede hold mod øst langs bevoksningen.

Næsten nede ligger Boddum Hule østfor.

Hvad der er foregået der er lidt uvist, men et sagn taler om nogle drabelige kampe med sværd.

Fortsæt til stranden, gå derefter mod vest til Bækkens udløb nås.

Gå videre mod vest op til højene. Forstyr ikke fårene, de er fastansat til pleje af hedearealet.

På den store høj er der udsigt 360o rundt.

Oldtidshøjene

Vandretur 2

Find lågen i hegnet nord for højene, derfra går en sti ud til asfaltvejen, der fører op mod Kløvenhøj.

Afstand fra Kløvenhøj til Boddum Bæks udløb er cirka 600 meter.

Hele turen Kløvenhøj, Boddum Bæk, Oldtidshøjene, langs asfaltvejen til Kløvenhøj igen, er cirka 3,5 km, og er det værd!

Der verserer en fortælling om to heste der forsvandt i vandet ud for udløbet. I den forbindelse har Tugthuset på Boddum Bisgaard været i brug.