Boddum

Når man bevæger sig ind eller nærmere op på Boddumhalvøen fra Ydby- eller Doveroddesiden, fornemmes det klart, at Boddum tidligere har været en ø, der nu til næsten alle sider er afgrænset af en stenalderkystskrænt ned til stranden, der mod nord og øst ender i flade strandenge.

Fortiden sætter sig også spor med adskillige gravhøje, der ligger mod vestsiden af ”øen”. Bebyggelsen er typisk med en central landsbykerne og udflyttede gårde og huse.

Der findes en meget imponerende kulturhistorisk hjemmeside om Boddum på nogetomboddum.dk, som er lavet af en tidligere boddumbo, Inge Mardal. Man finder en omhyggelig gennemgang af alle de huse og matrikler, der har været på Boddum, inklusive tidligere og nuværende beboere på Boddum. Desuden er der fortællinger, fotografier og poesi om Boddum i fortid og nutid.

 

Mod syd på Gravenhøjvej ved nr. 29, har man mulighed for og lov til at gå en tur i Karsten Klitø´s frugt-og vinplantage og evt. smage på efterårets produkter. Man kan også der komme ned til kysten.

Kører man ad Burhøjgaardsvej til Fugløvej, ligger der her en række småejendomme, tidligere udstykning fra Boddum Bisgård.  I den nordlige ende er der en gangsti, der fører ned til vandet, hvor der gennem årene er blevet badet. For enden af vejen kan man vestover på cykel eller gående komme til Boddum by ad en ”kirkesti”, som er en hævdvunden genvej.

Går, cykler eller kører man rundt på Boddum:  Gravenhøjvej, Kallesandevej, Fuglebækvej og ad Burhøjgårdsvej, Fugløvej, får man indtryk af ”øen” og Limfjordsnaturen. I sydenden af Fuglebækvej kan man vandre langs Boddum Vig eller på en højere beliggende vej på skrænten ud til vadestedet til Lindholm. Lindholm er en lille ubeboet ø, der ligger i indløbet til Skibsted Fjord og er ligesom Boddum en moræneknold med strandenge omkring.

Parcellerne på øen tilhører gårde og huse på Boddum og har været brugt til afgræsning af får og kreaturer. Nu er der desværre kun ganske lidt afgræsning tilbage til skade for natur og fugleliv.

Skibsted Fjord som afgrænser mod Thyholm i syd, har op til slutningen af firserne været et godt fiske- og skaldyrsvand. Nu er det et hyggeligt sted at forsøge sig som lystfisker.

Centralt i Boddum overfor skolen, der nu er naturbørnehaven ”Boddumhus”, er på den tidligere forsamlingshusgrund en mindesten over Jens Søe. Jens Søe har været ejer af Boddumgård, den ældste gård på Boddum efter Boddum Bisgård, og var lokalt og nationalt kendt for sine Thybomål digte.

Når man kører fra Boddum, må man ikke snyde sig selv for den fantastiske udsigt fra Doveroddevej mod Kilen, Doverodde by og havn samt fjorden mod Næssund.

Boddum