Doverodde

En hyggelig by, hvor nærmiljøet giver en sjælden ro, når man går hen ad den stemningsfyldte gade til og fra havnen forbi den tidligere gamle kro. Der er rig mulighed for vandreture rundt i det nærliggende sommerhus område og den dejlige have/skov, der omkranser Købmandsgården.

Lystbådehavnen er en frihavn, som mange sejlere gæster i løbet af året. Der er mulighed for at benytte Sydthy Bådelaug’s klubhus, når man lægger til i havnen. Der er i øvrigt også offentlige toiletter i bygningen. Lille dejlig badestrand findes nord for havnen. Følg grusvejen nordpå.

Efter en gåtur i området bliver man nemt fristet til et besøg i Købmandsgården. Her findes både en lille hyggelig butik, cafe, restaurant og mange spændende udstillinger. På vejen op i skoven finder man et lille værksted/overdækket bådhus, hvor Vikingeskibet Thor ligger om vinteren. Kan ses i havnen om sommeren. Der er spændende shelters og bålhytte i skoven.

Historien om Doverodde beskriver havnens betydning for fragtsejlads i 1800-tallet. Beliggenheden ved Limfjorden har haft stor betydning, især indtil Thybanen blev anlagt 1882.

Der blev sejlet ugentlige afgange til Ålborg med hovedsaglig korn, men efter en stor storm, der dannede hul i kyststrækningen mellem Thyborøn og Agger, blev Thyborøn Kanalen skabt. Det skabte mulighed for stor fragt sejlads til London og Tyskland med korn og kvæg.

Vanddybden ved Doverodde Havn var ikke stor, nogle skibe måtte sejle så langt ind de kunne og derefter kørte hestevogne lasten til og fra. Når skibene var rigtig store måtte der omlades i kaag.

Køreafstanden til Boddum var lang, oprindelig skulle man helt ud til Boddum Bæks udløb ved Skibsted Fjord. Der har dog den gang været en del kortere med båd. Der nævnes endda en færge.

Vikingeskibet Thor hører hjemme i Doverodde. Et smukt bygningsværk, som er bygget af lokale ildsjæle.

Da dæmningen 1869 blev anlagt opstod Dover Kil. Vandet her er brakvand og et højvandslukke holder det salte fjordvand ude.

Mange fugle holder til eller raster på Kilen. Hjejler ses ofte, svaner og ænder altid.

I 1942 blev der gjort store anstrengelser for afvanding af Kilen. Hedeselskabet udarbejdede et landvindingsprojekt, der endte på 81 hektar landbrugsjord. Projektet blev lidt for dyrt for lodsejerne, de opgav dog ikke straks, og søgte forskellige tilskud.

Men så kom Danmarks Naturfredningsforening på banen.

Efter mange møder endte det 3. juli 1946 med en fredning. Sandelig godt nok for det!

I øvrigt er hele fjordområdet fra Næssund til syd for Jegindø samt hele Nissum Bredning et Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

[pb_carousel group="0"]

Doverodde By