Flarup Runesten

Stenen blev fundet 1741 på en mark øst for Flarup. Der til skulle den omkring 1600 være flyttet fra ”Hellehøj”, ganske tæt ved. Senere omtalt i 1767, men 1856 forsvundet.

For nogle år siden fik Frank Odgaard-Jensen til sin fødselsdag en gave, som blev en stor opgave, nemlig at finde Flarupstenen, eller få udført en kopi. Det nærmeste Frank kom, var at møde en mand der vidste, hvem der vidste hvor stenen var, men havde lovet ikke at fortælle det! Det udviklede sig til stædighed, og endte med at en kopi blev udhugget og runer indhugget.

Links:

Ydbythy.dk

Flarupstenen står nu vest for Holmgaard Mølleå, i Flarup Ejerlaug, den rette plads.

Nu er fragmenter af den originale sten imidlertid dukket op på en gård i Boddum, i nogle år brugt som trappesten, trådt på, og sære tegn ignoreret.

Den usle behandling skyldes sikkert, at den har generet markarbejdet, og er blevet slæbt til ”Søndergaard”, på hvis mark den stod, vest for Ydby.

Da ”Søndergaard” for mange år siden blev nedrevet, toges fragmenterne med til Boddum, igen ignoreredes sære tegn. Nu er sættet til undersøgelse på Nationalmuseet. Der vil blive arbejdet kraftigt på at få delene hjem til Thy igen.

Men kopien kan altså ses ved Ydby Station. Indskriften er tydet til : ”Troels satte sammen med Leves sønner på dette sted stenen efter Leve”.

På pladsen ved stenen findes Kroket og Petanquebane til fri afbenyttelse.

Skulle nogen gå om på boldbanerne og sparke bold, sker der ikke noget ved det.

Øst for Holmgaard Mølleå, Ydbyvej 184, er der en rasteplads med bord og bænke. Hyggeligt ved den rislende å.

Flarup Runesten