Hassing Galgebakke

Syd for Villerslev ligger otte gravhøje fra Bronzealderen placeret højtliggende i landskabet. Højene er fredede og er i privat eje. Adgang til fods er tilladt.

De kløfter, man ser i højene, er det sædvanlige tegn på gravrøveri. I høje fra Oldtiden er der ofte fundet guld.

Dateringen er år 1500-1000 før Kristus. På dette tidspunkt blev de døde begravet i kister, her på egnen i kister af sten. Med sig i graven havde den døde sværd og smykker, de sidste ofte af guld.

På dette unikke sted er begravelserne sket i en højde af 58 meter over havet. Gravene blev dermed meget synlige, hvilket vidnede om stor velstand og blev betragtet som meget fint.

Der er fra gravene vid udsigt ud over Sydthy, til klitter ved Lodbjerg Fyr, Ove Sø, Limfjorden og til Mors.

Navnet Galgebakke er kommet til langt senere end højene. Her har der fundet henrettelser sted i Middelalderen, måske helt op til 1800-tallet.  Man brugte højt placerede steder for afstraffelse til skræk og formaning. Der kan muligvis også have været et Tingsted her.

Ved Galgebakke ligger en shelterplads med toilet.

Hassing Galgebakke