Heltborg Kirke

Landskabet er meget ujævnt, kirken har fundet sin plads på en stor
banke, og kirkegården omkranser som en terrasse, ud mod det stærk
faldende terræn mod øst.
Bevoksningen har med tiden lagt kirken godt i læ, men udsigten
mod øst er stadig intakt.

Opførelse af skib, alter og apsis i kvadersten er romansk, må derfor
være sket før 1250. Tårnet er gotisk, sikkert opført senest 1530.
Syddøren (konedøren) er tilmuret, nogle gamle karmsten ses.
Norddøren er udvidet, muligvis i forbindelese med påsætning af
våbenhuset.
Til forskel for mange andre, er Heltborg Kirke renset noget for romanske
træk, for eksempel buerne, dog stadig rundbuede, der er to,
korbuen og buen ved åbningen mellem skib og tårn.
I begge ses ikke kvadersten, blot hvidkalkning. I korbuen nogle kalkmalede
Slyng.
Et gotisk krucifix er tilgået Thisted Museum. Det manglede i øvrigt
arme og ben.
Der har været flere kalkmalerier, et opfrisket viser Judaskysset og
soldater parat til pågribelse.
I korbuen et andet, muligvis visende Det nye Jerusalems to
træer.

Oprindelig stod orglet på et pulpitur, nu er det placeret på
gulvet vest for tårnbuen, meget smukt og enkelt.

Altertavlen antages for at være udført af Tømmerby-snedkeren. I
1884 blev det kasseret og sat på loftet. I stedet blev opsat et billede,
forestillende Jesus der helbreder en spedalsk.
Den gamle altertavle blev i 1933 taget til nåde, renoveret og genopsat.
Billedet hænger nu på syd væggen.

Døbefonten af granit har fået skudsmålet lidt uregelmæssigt
Det medvirker såkaldte rundstave på både font og fod måske
til.
Dåbsfadet er nyt, og det man lægger mærke til. Formet i ler
og brændt til sten. Udført af den lokale keramiker Torsten
Mosumgaard.

Bemærk, på kirkegården, gravstenen for Tekla Irene Lings,
nord for apsis.
Tekla Irene var muligvis uhelbredelig syg, og indlagt på klinik
i Aarhus, hvor hun døde som 13-årig, men kom dog hjem.
Indskriften kan forstås som, at hun kom hjem til Heltborg,
men også at hun kom hjem til Gud – begge forståelser er gode.

Doverodde By