Heltborg Mølle

Møllen blev i 1875 bygget af møllebygger Niels Worm Nielsen for Niels Skaarup Nielsen hvis søn, Peder, var den første møller.

Senere kom Peder Balsby til. Selvom han på et tidspunkt solgte møllen, og i 2 år savnede den så meget, at han måtte købe den tilbage, var han Heltborgs møller i halvtreds år.

Det gik bedre for landbruget, fællesskabet blomstrede, der kom større dyrehold, der skulle gruttes til svinene og valses. Der var også andre forbrugere, byggrød spistes meget på landet, bagningen krævede rug- og hvedemel, der skulle males og sigtes.

Efterhånden som gårdene fik egne møller, og senere elektricitet, gik det tilbage for de gamle møller, Heltborgs blev taget ud af drift i 1947, og forfaldt i nogle år.

I 1950 blev der dannet ”Foreningen Heltborg Gamle Mølle” af en flok ildsjæle. Møllen blev købt meget billigt. Loppemarkeder og Bankospil gav lidt mønter på kontoen, frivilligt arbejde kostede ikke noget, men der gik alligevel mange år.

Først i september 1981 kunne ”Heltborg Gamle Mølle” sættes i drift.

Smukt istandsat, endda belyst i mørket.

Møllen er Hollandsk af den slags der ved håndkraft skal holdes i vinden, og sejlene sættes ved at kravle op i vingerne.

Der er bevaret en del udstyr, tre kværne, et hejseværk og en stenkran. Desuden også en askania sigte (opfundet i 1899)

Det fortælles (Erik Toft), at mølleren under Besættelsen lod landmændene komme og få malet deres korn om natten, så der ikke blev gjort indgreb i ladningen.

Møllen er beliggende Landevejen 50.

Heltborg Mølle