Heltborg

Indtil jernbanen kom til Thy i 1882, lå Heltborg trafikmæssigt ved den væsentligste trafikåre, nemlig Limfjorden, med ind- og udskibning ved Visbyå og Næssund.

Det har foretagsomme folk indset. Resultatet kan blandt andet ses af industrieventyret med 3 Teglværker og et jernstøberi.

Sognet er afgrænset med Dover Mølle Å i syd, og Visby Å i nord. Mellem de to å-udløb stiger terrænet og giver undervejs nogle fantastiske udsigter.

Heltborg har en ”Fælled”, hvor der for mange år siden har været afviklet mange arrangementer, bl.a. gymnastikopvisning og ringridning. Når Tivoli og andet godtfolk kom til byen, slog de sig ned der.  Fælleden ligger ved Skårhøjvej 21.

Noget der har betydet meget for egnen er de gode jorder, dels for landbruget, dels for teglværksdriften, hvor gode ler forekomster er alt afgørende.

At den tidligere skole blev til museum med stort tryk på kunst, kan ikke undgå at være medvirkende til, at der i dag findes flere kunstnere i byen, lidt flere end normalt blandt blot 3-400 sognebørn.

Landskabet er meget ujævnt. Kirken har fundet sin plads på en stor banke, og kirkegården omkranser som en terrasse, ud mod det stærk faldende terræn mod øst.

Bevoksningen har med tiden lagt kirken godt i læ, men udsigten mod øst er stadig intakt.

Opførelse af skib, alter og apsis i kvadersten er romansk, må derfor være sket før 1250. Tårnet er gotisk, sikkert opført senest 1530.

Til forskel for mange andre, er Heltborg Kirke renset noget for romanske træk, for eksempel buerne, dog stadig rundbuede, der er to, korbuen og buen ved åbningen mellem skib og tårn. I begge ses ikke kvadersten, blot hvidkalkning. I korbuen nogle kalkmalede Slyng.

Et gotisk krucifix er tilgået Thisted Museum. Det manglede i øvrigt arme og ben.

 

Heltborg