Irup

På Irupvej ligger godset, Irup, som står på listen over Danske Herregårde.

Irup var een af Børglum bispestols mange gårde i Thy.

Ved Reformationen tog Irup ikke skade, men kom, ligesom klostre, i Kronens eje.

I 1556 blev Irup solgt til Knud Gyldenstjerne, tidligere Odense biskop,

een af de adelsmænd der i år 1523 opsagde sin troskab til Christian den II, hvilket medførte, at kongen blev afsat.

Gården har ligget ved en fjordarm, og man har sandsynligvis kunnet sejle fra gården ned til Gudnæsstrand.

I 1568 hørte der til hovedgården 84 gårde og 57 huse til godset.

I Irups park vokser mange sjældne planter, og fra vejen kan man skimte de fire, ca. 300 år gamle, takstræer i parken. Det menes, at munke har plantet træerne. Takstræerne, som også kaldes Idegraner, har muligvis givet Irup sit navn.

Irup, som den ses i dag, er opført omkring år 1800 i bindingsværk og i 1840 ombygget til grundmur.

Mange sagn er knyttet til den gamle gård. Irup har f.eks. sin hvide dame, der ved fuldmåne, bedst en torsdag, går en tur i parken ned til den røde port, som stadig findes og kan ses fra vejen.

Området syd for gården, langs Irup bæk, hvor navnet ”Mellemmølle” antyder en fortidig vandmølle, er naturskønt og værd at bruge en times tid på. Fra Vibberstoftvej går en lille grøn sti ned til bækken, hen langs bækken til Mellemmølle og tilbage til Vibberstoftvej igen. I dette område finder man også en gårdbutik.

Irup