Langhøjene

I skoven er der mange høje, de ses ikke på grund af træerne. I dag ville det være utænkeligt at plante omkring disse gamle høje.

To høje skiller sig ud, de er meget lange. Hvorfor de er det er ikke til at vide, måske har det været en slags kirkegård, hvor man løbende forlængede gravpladsen. En anden teori går på det er langskibe der er begravet sammen med deres førere.

Folkeviddet taler om, at det var to kæmper der sloges, og kom til at hugge hovederne af hinanden. De blev begravet på stedet. Hovederne ligger i de to runde høje i nærheden.

En god travetur er det, at gå øst og syd for højene, i bunden følge vejen mod nord stort rundt om, så kommer man op nord for højene.

Nede i bunden kunne man gå lidt længere mod nord, langs et lille vandløb, der begynder ved en kilde nord for vejen, man skal se godt efter, bevoksningen er tæt.

Det lille vandløb ender ude i Brokær.

Links:

Langhøjene