Næssund Færgen

Ved Næssund har der været færgeforbindelse til Mors siden en gang i 1500-tallet. Det nævnes i en Jordebog, at færgemanden et år betalte 14 tønder byg, for at få lov til at drive færgeriet.

Sammen med færgen opstod der en Færgegård med forplejning af de rejsende. Det gjorde der altid ved sådanne overfarter, det må have haft noget at gøre med solide ventetider.

Langt de fleste af årene har færgen være privat drevet. Kun i korte perioder har kommunerne på begge sider af fjorden støttet driften. Det sluttede i 2015, og i nogen tid har det ikke være muligt at blive færget over.

I 2016 har private dannet et selskab der i sommer månederne sejler med fast ruteplan, til stor glæde for turister og for dem der har arbejde og bolig på hver sin side af vandet. Omsætningen kommer til at bestemme hvor stor en del af året driften kan opretholdes.

Færgen der sejler nu er en træfærge, bygget i 1964 som én af de sidste bygget i træ. Den sejlede i mange år på Sallingsund med navnet ”Legind Bjerge”. Nu er navnet ”Næssund

.Sejlplan

Hverdage:

Fra Mors: kl. 06.30 hvert 20. minut til kl. 18.10
Fra Thy:   kl. 06.35 hvert 20. minut til kl. 18.15

Lørdage, søn- og helligdage:

Sommerhalvåret:
Fra Mors: kl. 09.30 hvert 20. minut til kl. 18.10
Fra Thy:   kl. 09.35 hvert 20. minut til kl. 18.15

Derudover er der mulighed for arrangerede ture, hvilket flere gange er gjort til Doverodde.

(se hjemmesiden Næssundfærgensvenner.dk)

Det er nu også muligt at færge lastbil, busser og autocampere – alt som i gamle dage.

[pb_carousel group="0"]

Næssund Færgen