Oldtidshøjene

Indenfor 5-6 kvadratkilometer ligger her Danmarks største samling af gravhøje. De første er fra Stenalderen, men de fleste fra Bronzealderen. De ældste kan altså være over 3500 år gamle.

På heden, i Tvolm Skov og i Dover Plantage er der cirka 80 høje. Rundt om i landskabet ligger der også mange, men endnu flere er overpløjet.

I Vikingetiden har der været en del sejlads på Skibsted Fjord. Det er sandsynligt, at skikken med begravelse i høje, i nogen grad er fortsat til Vikingetidens afslutning, hvor der begyndte at blive bygget kirker. I den forbindelse må det frem, at Ydby Kirke er bygget lige ved siden af en gravhøj. Noget sådant findes kun cirka 100 steder i Danmark.

Her, mellem og på højene, med udsigt over Skibsted Fjord og det imponerende landskab, kan man stille tænke over hvad her er foregået, der må have været mange mennesker, for disse høje har krævet hænder og ben.

Går man fra højene mod øst til fjorden, og videre langs, kommer man til Boddum Bæks udløb. I tidligere tider var her gennemsejling til Doverodde, Boddum var en ø.

Eneste passage til Boddum var her, og kaldtes ”Kongens Gade”, det kan have været i forbindelse med en senere tilsanding.

Der går frasagn om, at to heste her forsvandt i vandet. Hvis det lyder troligt, kommer der tanker frem om kviksand, og det lyder ikke utroligt.

Har man gode ben, og går omkring 500 meter længere mod øst, og derefter mod nord, rundt om det våde område og bevoksningen, vil man en finde en sti, som ender oppe ved ”Kløvenhøj”.

På Kløvenhøj kan man vælge at gå tilbage, eller følge asfaltvejen mod vest, her passerer man Boddum Bæk. Følg vejen videre mod vest og syd, har man lidt stifindersans, findes der efter nogle hundrede meter en sti mod øst ind i skoven, følg den og find en bagindgang til Oldtidshøjene.

Finder man ikke stien er det bare frem ad asfaltvejen og tage grusvejen til Oldtidshøjenes parkeringsplads.

Hele turen rundt er cirka 3,5 km, men er det værd.

Oldtidshøjene