Skibsted Fjord og Tingbakkerne

Her ved indgangen til Thy er der meget historie. Da man begyndte at sejle var Skibsted Fjord et godt sted at have som base med læ og roligt vand.

I 1085 ville Knud den anden, også kaldet den Store, (senere helliggjort) drage i leding og forsøge at generobre England, der på grund af en tronfølgestrid var gået tabt. Han samlede over 1000 skibe, hvor der var de bedste forhold for skibene, men også for deres bemanding.

Den gang var Thyholms Vejle (Sindrup Vejle) forbundet med Skibsted Fjord og Draget. ”Dragestedet” har ligget vest for Røjensø Odde. Her bryder Nissum Bredning en gang imellem igennem, og danner et landskab som det så ud for tusind år siden.

Knud den Stores togt gik ikke som beregnet. Kongen blev opholdt af en grænsestrid i Slesvig, og da han endelig nåede til Skibsted, var det meste af flåden sejlet hjem. Skipperne drev også landbrug, og skulle hjem og høste.

Knud betragtede det som rømning og udstedte store bøder. Flådens folk mente ikke de var skyld i noget og betalte ikke. Da Knud kom for at opkræve bøderne, blev han jaget væk og forfulgt, hvilket endte med at han blev slået ihjel i Albani Kirke i Odense den 10. juli 1086.

Både før og efter år 1000 har der været megen trafik her. Landværts gik her oksevejen, som var den eneste vestlige trafikåre, kun når Thyborøn eller Agger kanal sandede til, gik en del af trafikken ad Agger Tange.

Vi kan jo undres over hvorfor vejen gik oppe mellem højene vest for fjorden. Men den gang gik vandet helt ind til bakkedraget. Der hvor fjorden var smallest, mellem Thy og Thyholm, kunne folk vade eller svømme over. Mod betaling kunne man blive båret.

Her har der været en større handelsplads. Der har også været behov for at dømme i sager om vold og stridigheder, det vidner ”Tinghøj” om.

Da man den gang undertiden dømte til døden havde man også en ”Galgehøj”.

De to høje ligger vest for jernbanen, der hvor den krydser Hovedvej 11. Vil man udforske området, kan man køre 500 meter op ad Sindrupvej, sætte bil eller cykel og gå over marken til højene og slugten mellem dem.

Man kan også lidt længere oppe ad Sindrupvej køre ad Tinghøj og der finde mulighed for at gå ind til højen, og samtidig nyde området og udsigterne.

Der er især fra ”Galgehøj” en fin udsigt over fjord og egn. Det åbne område nordvest for højen, siges flere gange at have samlet 3-4000 mennesker.

For Skibsted Fjord har der været flere projekter undervejs: Afvanding, bro eller dæmning, heldigvis er intet blevet til noget.

Skibsted Fjord og Tingbakkerne