Skyum

Skyum er en kirkeby 18 kilometer syd for Thisted.

Hvad byen mangler af forretningsliv, har den til gengæld i landskabelig overdådighed. Nord for Skyum ligger Skyum Bjerge, som bestemt er et besøg værd (punkt 5 på ruten), og syd for er der rig mulighed for badning og leg ved Skyum Østerstrand (punkt 7 på ruten).

Egnen har været beboet fra de ældste tider, hvilket de mange gravhøje på egnen vidner om.

Midt i landsbyen ligger en legeplads, som passes og vedligeholdes af byens borgere.

Inde i byen ligger forsamlingshuset, og Skyum Borger og Forsamlingshus er en aktiv forening, der sørger for arrangementer hen over året.

Skyum Idrætsefterskole

Skråt overfor kirken på Tøttrupvej 15 ligger Skyum Idrætsefterskole.

Af skolens hjemmeside fremgår:

”På Skyum Idrætsefterskole baserer vi undervisningen og samværet på værdier som ansvar, tillid, respekt og hensyn med baggrund i Danmarks natur, kultur og historie. Vi lægger vægt på, at alle indgår i og tager ansvaret for et forpligtende fællesskab.

Skyum Idrætsefterskole mener, at den enkelte herigennem udvikler sit selvværd til at blive et frit, ansvarligt, selvstændigt og helt menneske. Skolens formål er, inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler, og ud fra et grundtvigsk livssyn:

• at drive en idrætsefterskole for unge 15-18-årige med ledergerning for øje.

• at give eleverne del i danske kulturværdier, hvor gymnastik, fortælling og sang vil have en fremtrædende plads.

• at fremme den enkelte elevs selvstændighed og evne til at indgå i og styrke et fællesskab gennem gensidig respekt, hjælpsomhed og tillid.

Skyum Idrætsefterskole er en privat selvejende institution.  Skolen blev oprettet den 15. august 1979 med hjemsted i Skyum by i Thisted Kommune.”

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår kirken er bygget. Skib og kor er bygget i romansk stil.

Da den romanske tid i Danmark sluttede år 1250, må kirken formodes at være bygget før den tid.

Kor og skib er sandsynligvis bygget samtidig.

Tårnet er gotisk (den gotiske tid sluttede i Danmark år 1550).

Det er nævnt, at klokken er støbt i 1497, men ud fra en oversættelse af den latinske indskrift fremgår det, at den er støbt til Hvidbjerg Kirke på Thyholm. Dette antages at være en fejl. Klokken blev sandsynligvis omstøbt i 1885.

Da tårnet blev bygget, måtte man bryde skibets vestgavl ned.

Kvaderstenene blev brugt til tårnets nederste del. Resten er bygget af gule mursten.

Våbenhuset er nok kommet til i 1800-tallet og er bygget udfor skibets syddør (konedøren). Dette er ret usædvanligt. Normalt murede man syddøren til og brugte kun norddøren (mandsdøren), hvorfra våbenhuset normalt blev bygget.

I Skyum er der spor af en norddør. Der ses en kvadersten med et udhugget mandshoved.

Altertavlen beskrives som et meget naivt, landligt snedker- og billedskærerarbejde fra 1600-tallet; en efterligning af tavlen i Bedsted. Altertavlen har i en periode været erstattet af et maleri men blev i 1939 genopsat.

Alterbordet har en fuld granitplade med en helgengrav beregnet til kirkens relikvier.

Prædikestolen er af Næssund-typen fra slutningen af 1500-tallet.

Opgangen til prædikestolen blev i 1500-tallet ført gennem triumfvæggen. (væggen mellem skib og kor).

Skyum