Stagstrup

Stagstrup

Links:

Kirken er bygget med romansk skib og kor senest 1250. Der har været et romansk apsis, der er nedrevet i 1800-tallet. Senere genopført på de oprindelige syldsten. Få af de krum huggede kvadre blev fundet.

Senere er der blevet opført et sengotisk tårn med kamtakkede gavle og krydshvælvet tårnrum. Tårnet blev, faldefærdigt, i 1809 nedrevet.

Omkring 1860 opførtes et lille våbenhus ved syddøren.

I forbindelse med en renovering i 1938, blev det nuværende tårn opført i samme bredde som skibet. Ved den lejlighed blev våbenhuset fra 1860 fjernet, og skibets sidste dør tilmuret. Indgangen til kirkerummet blev herefter gennem det rummelige våbenhus, som det nye tårns bredde gav god plads til. En romansk gravsten er indmuret indvendig i tårnrummet.

Alterbordets sokkel er terningformet, muret og belagt med stor udragende plade, monolit. Midt i bordpladen er udhugget en helgengrav, beregnet til gemme af kirkens relikvier, som man gjorde i middelalderen. Der ligger endnu en blyæske med låg. Da det blev fundet, indeholdt det svage rester af silke.

Alterstagerne er fra 1623. Årstallet er indgraveret i foden.

Døbefonten af granit på kraftig terningformet fod har to afløbshuller til dåbsvandet, som i middelalderen blev ledt ned i kar under gulvet, så det indviede vand forblev i kirkens hellige jord.

Stagstrup Kirke er en Vejkirke. Om sommeren åben fra kl. 8-17 og om  vinteren fra 9-16.

Kirkecentret er opført 2009 i klassisk enkelhed sydøst for kirken. For de cyklende gæster findes her cykelstativ- og pumpe.

Stagstrup