Sundby Sø

Beretning om Sundby Sø er et stykke kulturhistorie over mere end hundrede år. Mennesker har altid villet søge udnyttelse af muligheder til eget bedste, det gælder i alle forhold. Her ved Sundby Sø har det drejet sig om udvidelse af landbrugsarealet i dalen nord for Vilsund. Dalen har været meget dybere, man har kunnet sejle langt ind mellem bakkerne. Der har været beboelser og fiskeri.

Som det er sket mange steder, er vandstanden faldet og fjorden efter blevet et fugtigt område med en lille sø og Å. Søen har vist kun været på 20 tønder land. Før århundredskiftet til 1900 er åen blevet udvidet, ved udløbet til Vilsund etableret en sluse for at hindre højvandets indtrængen.

Søen med omliggende land er det man vil kalde et dejligt naturområde, rigt på dyreliv, friluftsliv og langt mindre forurenende for Limfjorden. Og god mulighed for at få indblik i en naturopretnings resultat.

Links:

Doverodde By