Visby

Visby er beliggende tæt ved Limfjorden og Visby å. Visby var tidligere hovedsogn for Visby-Heltborg Pastorat.

Nu hedder Pastoratet Visby, Hassing, Villerslev, Hørdum og Skyum.

Sydthy Friskole

Østergårdvej 2, Visby

”Sydthy Friskole er en eksamensfri skole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 8. klasse. Undervisningen på Sydthy Friskole omfatter selvfølgelig de almindelige skolefag, dansk, matematik, sprog osv.

Men vi har dog nogle særkender, som også er hjertebørn for friskolen: samlæste klasser, morgensang og fortælling, og vi mener at både hånden, hovedet og hjertet skal tilgodeses i skolen. Hver morgen er siden skolens start i 1977 startet med et par sange, og en historie eller en fortælling – eller en dans!”

Shelterplads ved Sydthy Friskole

På Sydthy Friskoles boldbane, ca 800 meter fra Limfjorden, ligger 3 shelters, som er tilgængelige for offentligheden. Beliggenheden er ugeneret og i god læ for vinden.

De omkringliggende marker afgræsses af får og kvæg.

Henvendelse til Sydthy Friskole, Østergaardvej 2, Visby.

9795 2307, bedst mellem klokken 8 og 14.

 

Visby Kirke

Kirken er opført i romansk tid med skib og kor, altså formentlig før år 1250. Den var oprindelig indviet til Johannes Døberen.

Det vides ikke, hvornår klokkestablen er opsat på gavlen af koret. Den kan, da den er af lavet træ, muligvis have været omsat nogle gange.

Omkring år 1880 er våbenhuset tilføjet på nordsiden af skibet, sikkert samtidig med tilmuring af konedøren i sydsiden.

Alterbordets plade har kant på alle sider, hvilket tyder på, at det har været fritstående. I pladen findes den ikke sjældne helgengrav til kirkens relikvier.

De tidlige alterstager fra år 1250 har været sjældne og befinder sig nu på Nationalmuseet. De tro kopier har tre fødder, som forestiller dragehoveder.

Kirken er smukt beliggende ved den store og fredede præstegårdshave, som danner rammen om den ret anselige præstegård.

En gravsten fra omkring år 1625 fortæller om en præst, Mads Andersen, som havde et bevæget liv. Han er begravet her sammen med sine to hustruer, den ene sammen med fire små døtre, der døde af pest. Gravstenen har ligget på gulvet i koret, hvilket den bærer præg af.

Visby