Ydby

Ydby består af delen ved Ydby station, hvor en kopi af Flarupstenen er opstillet.

En hyggelig rasteplads ved Mølleåen, Ydbyvej 184.

Boddum-Ydby Friskole Ydbyvej 193 har en legeplads til fri afbenyttelse.

Der kan bades i Nissum Bredning 4 km syd for Ydby Kirke.

Vest for Oddesundvej 159. Frisk og rent badevand, nogle få meter sten før god sandbund nås. Lavt vand ud til 1.revle, pas dog på børnene ved søgang – og altid.

På Fritidscentret, Ydbyvej 193 findes hjertestarter. Lige nord for Ydby kirke.

Ydby Kirke

Skib og Kor opført omkring år 1100. Noget tyder på koret er opført først, og har stået alene, eller der kan have været en endnu ældre kirke på stedet. I katolsk tid var kirken viet til Sankt Morten. Det kan forekomme lidt mærkeligt, at man har opført en kristen kirke ved siden af en gravhøj fra hedensk tid, det ses dog omkring 100 steder i Danmark.

Ydby Kirke brændte første gang omkring år 1600, og i igen 1742. Skulle det ske en tredje gang, fortæller et sagn, at der i gravhøjen ligger en guldskat, som kan betale en genopbygning.

Tårn og våbenhus er tilført omkring 1500, kvadersten på den nederste del af tårnet stammer sikkert fra skibets vestgavl. Der har været indgang gennem tårnet, tilmuret. Rummet er nu ligkapel. Konedøren er også tilmuret, indgang til kirken gennem våbenhuset på nordsiden.

Altertavlen er anselig, stammer muligvis fra Budolfi i Aalborg. Døbefonten er af Thybotypen og nyere. En oprindelig døbefont af fyrretræ, og med låg, er tilgået Nationalmuseet.

Ved Moesgaard Museum er opført en træbygget stavkirke mage til dem i Ydby, Idom, og Fredbjerg. Der har altså, som antydet ovenfor, været tidlig kirke i Ydby, en stavkirke.

På kirkegården en del bemærkelsesværdige gravsten, blandt andet en række med 13 hvide marmorsten, forældre og 11 børn, hvoraf ingen blev ældre end forældrene!

Ydby