ÅRSMØDET ER FLYTTET TIL DEN 23.NOVEMBER  PGA. KOMMUNEVALGET

SAMME TID OG STED som tidligere annonceret