Vilsund By

Vilsund By

Vilsund Vilsund som det oftest skrives, er en landsby ved Vilsund, det smalle vand mellem Thy og Mors, som også benævnes Vildsund. Byens alder er ikke helt fastslået. i 1802 nævner en topograf kun en Wiil-Sunds Mølle, der i tørre somre led af vandmangel. Bynavnets...
Skyum Bjerge

Skyum Bjerge

Skyum Bjerge Skyum Bjerge er et smukt kuperet terræn med mange gravhøje fra den ældre bronzealder. Skyum Bjerge er fredet område. For at bevare lyngheden og overdrevet afgræsses området af får. Skyum Bjerge er et højtliggende bakkeparti med mange flotte gravhøje,...
Skyum Østerstrand

Skyum Østerstrand

Skyum Østerstrand Fra Skyumvej ad Østerstrandsvej fører en vej ned mod stranden. Nord for sommerhusområdet fører en offentlig grusvej ned til stranden. Ved stranden er der mulighed for en afslappende dag, og der findes et offentligt toilet. I nærheden findes desuden...
Visby

Visby

Visby Visby er beliggende tæt ved Limfjorden og Visby å. Visby var tidligere hovedsogn for Visby-Heltborg Pastorat. Nu hedder Pastoratet Visby, Hassing, Villerslev, Hørdum og Skyum. Links: Sydthyfriskole.dk  Sydthy Friskole Østergårdvej 2, Visby ”Sydthy Friskole er en...
Futtrup

Futtrup

Futtrup Én af de store gårde i sognet er ”Futtrup”, allerede nævnt i 1531. Navnet ”Futterup” ses flere gange. Arealet ud mod fjorden er normal god lerjord. Mellem dette og bakkerne ligger et vandlidende areal, som kun kan dyrkes ved bortpumpning. Links:   Med sin...