Irup

Irup

Irup På Irupvej ligger godset, Irup, som står på listen over Danske Herregårde. Irup var een af Børglum bispestols mange gårde i Thy. Ved Reformationen tog Irup ikke skade, men kom, ligesom klostre, i Kronens eje. I 1556 blev Irup solgt til Knud Gyldenstjerne,...
Skyum Bjerge

Skyum Bjerge

Skyum Bjerge Skyum Bjerge er et smukt kuperet terræn med mange gravhøje fra den ældre bronzealder. Skyum Bjerge er fredet område. For at bevare lyngheden og overdrevet afgræsses området af får. Skyum Bjerge er et højtliggende bakkeparti med mange flotte gravhøje,...
Hassing Galgebakke

Hassing Galgebakke

Hassing Galgebakke Syd for Villerslev ligger otte gravhøje fra Bronzealderen placeret højtliggende i landskabet. Højene er fredede og er i privat eje. Adgang til fods er tilladt. De kløfter, man ser i højene, er det sædvanlige tegn på gravrøveri. I høje fra Oldtiden...
Heltborg Mølle

Heltborg Mølle

Heltborg Mølle Møllen blev i 1875 bygget af møllebygger Niels Worm Nielsen for Niels Skaarup Nielsen hvis søn, Peder, var den første møller. Senere kom Peder Balsby til. Selvom han på et tidspunkt solgte møllen, og i 2 år savnede den så meget, at han måtte købe den...
Lundehøj

Lundehøj

Lundehøj  maj 2021 Jættestuen er repareret og åbent for publikum igen En anselig Jættestue med to kamre, hvilket er usædvanligt, og kun findes 25 steder i Danmark. Typen er dog almindelig i Limfjordsområdet. Adgang sker fra Oddesundvej 211, en gård lidt nord for...