Vilsund By

Vilsund By

Vilsund Vilsund som det oftest skrives, er en landsby ved Vilsund, det smalle vand mellem Thy og Mors, som også benævnes Vildsund. Byens alder er ikke helt fastslået. i 1802 nævner en topograf kun en Wiil-Sunds Mølle, der i tørre somre led af vandmangel. Bynavnets...
Kløverstierne

Kløverstierne

Kløverstierne Fra Vilsund Havn kan man af fri vilje gå mange gode ture på fire kyster, hvoraf den mod nord nok er den sværeste. Af de lidt mere autoriserede kan 4 Kløverstier nævnes. 1. Blå rute  5,7 km.  – Sundbygårdruten 2. Rød rute  8,5 km. – Sundbysøruten 3....
Sundby Sø

Sundby Sø

Sundby Sø Beretning om Sundby Sø er et stykke kulturhistorie over mere end hundrede år. Mennesker har altid villet søge udnyttelse af muligheder til eget bedste, det gælder i alle forhold. Her ved Sundby Sø har det drejet sig om udvidelse af landbrugsarealet i dalen...
Stagstrup

Stagstrup

Stagstrup Stagstrup Links: Kirken er bygget med romansk skib og kor senest 1250. Der har været et romansk apsis, der er nedrevet i 1800-tallet. Senere genopført på de oprindelige syldsten. Få af de krum huggede kvadre blev fundet. Senere er der blevet opført et...
Irup

Irup

Irup På Irupvej ligger godset, Irup, som står på listen over Danske Herregårde. Irup var een af Børglum bispestols mange gårde i Thy. Ved Reformationen tog Irup ikke skade, men kom, ligesom klostre, i Kronens eje. I 1556 blev Irup solgt til Knud Gyldenstjerne,...